Posts by: admin

Fundacja Instytut Ks. Skargi przyjacielem Gminy Bogatynia

Fundacja Instytut Ks. Skargi przyjacielem Gminy Bogatynia

Wśród akcji charytatywnych przeprowadzonych przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi na szczególną uwagę zasługuje pomoc powodzianom w 2010 roku na Dolnym Śląsku oraz w okolicach Sandomierza.

Uszkodzenie przez kataklizm sieci energetycznej na Dolnym Śląsku zdezorganizowało działalność szpitala w Bogatyni. Stanowiło to poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. Szpital dysponował przestarzałym, pochodzącym z lat 60-tych agregatem prądotwórczym, który nie mógł sprostać bieżącym potrzebom.

Na dramatyczny apel dyrekcji szpitala w Bogatyni, władze Fundacji Ks. Skargi zdecydowały się część środków otrzymanych od darczyńców przeznaczyć na zakup urządzenia. 20 sierpnia agregat prądotwórczy marki HIMOINSA 200 kVA o łącznej wartości 117 500 zł trafił do Bogatyni i został tam zamontowany.

3 września na zaproszenie dyrektora szpitala Romana Kulczyckiego przedstawiciele Instytutu Księdza Skargi złożyli wizytę w Bogatyni.  Na miejscu mogli się przekonać jak ważną rolę odegrała udzielona pomoc. Podczas spotkania dyrektor Kulczycki oficjalnie podziękował prezesowi Sławomirowi Olejniczakowi za wsparcie. Co więcej, w holu przy głównym wejściu do szpitala na honorowym miejscu zawisła tabliczka informująca o darze.

Do podziękowań przyłączyły się także władze samorządowe, którym szpital podlega. Miłą niespodzianką było uhonorowanie Instytutu tytułem „Przyjaciel Gminy Bogatynia”, co nastąpiło dwa lata po dramatycznych wydarzeniach.Uroczystość wręczenia dyplomu oraz pamiątkowej statuetki odbyła się 7 sierpnia 2012 roku po Mszy Świętej, odprawionej w intencji wszystkich darczyńców w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni.

Warto dodać, że w 2010 roku Instytut wsparł także ratowników PCK prowadzących akcję w okolicach Sandomierza, przekazując im dwa namioty pneumatyczne (o powierzchni 38 m2 oraz 16,2 m2)mogące służyć jako polowe ambulatoria medyczne, pojazd terenowy quad oraz krótkofalówki. Należy mieć także na uwadze, iż kilkunastu pracowników Fundacji należy do grona Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi.

 

 

 

 

 

Chrystianofobia, czyli skąd ta nienawiść do katolików?

Od wielu lat media skutecznie niszczą dobre relacje społeczne oparte na zaufaniu i tylko Kościół ma możliwość przeciwdziałać temu destrukcyjnemu trendowi przez głośne i jednoznaczne głoszenie moralnej nauki Chrystusa Pana, a w szczególności przez propagowanie cnót społecznych, takich jak choćby uczciwość – mówi w rozmowie z portalem PCh24.pl Sławomir Olejniczak, prezes Instytutu Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi.

 

Od początku swego istnienia Instytut Ks. Piotra Skargi jest atakowany przez wszelkiej maści przedstawicieli „postępowej lewicy”. W ocenie Sławomira Olejniczaka największy wpływ na taki stan rzeczy ma misja, jaka od 17 lat jest realizowana przez krakowską organizację.

 

– Powodem ataków jest nasze zaangażowanie w obronę prawa do życia dla wszystkich poczętych dzieci, bez wyjątku. W roku 2016 obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Stop aborcji” zagroziła obowiązującemu w Polsce „kompromisowi aborcyjnemu”. Stąd wściekłość i nienawiść tych grup medialnych, które z prawa do zabijania dzieci nienarodzonych chcą uczynić tzw. prawo człowieka. A przecież jest to zabicie niewinnej osoby, czyli grzech wołający o pomstę do nieba – podkreśla prezes Instytutu.

 

Sławomir Olejniczak nie ma wątpliwości, że przepełnione nienawiścią ataki, jakie spadają na Instytut i jego misję to jeden z elementów szeroko pojmowanej antykatolickiej nagonki. – Takie kampanie wyszydzania i zniewag dotykają chrześcijan od samego początku istnienia Kościoła, aż w końcu dochodzi do krwawych prześladowań. Nie mam bowiem złudzeń, że obecne ataki wymierzone w Instytut i Stowarzyszenie im. Ks. Piotra Skargi mają cechy podżegania do nienawiści religijnej, która w pewnym momencie może przerodzić się w fizyczną agresję – alarmuje. Dodaje, że sam niejednokrotnie doświadczył tego typu nienawistnych i wulgarnych ataków na swoją osobę.

 

Cały wywiad można przeczytać TUTAJ.

 

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi

logo_Instytut_kolor_duze

 

Stowarzyszenie jest aktywne na polu działalności społecznej, poprzez organizację różnych akcji, jak np. coroczny Marsz dla Życia i Rodziny. Angażuje się w działania oświatowe i edukacyjne, takie jak organizacja spotkań naukowych, wykładów, konferencji. Działa także na rynku wydawniczym: do tej pory opublikowało kilkadziesiąt książek, regularnie wydaje dwa czasopisma: Polonia Christiana oraz Przymierze z Maryją. Prezesem stowarzyszenia jest Sławomir Olejniczak.

Stowarzyszenie zostało założone w lipcu 1999 roku w Krakowie z inspiracji międzynarodowych Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP). Jako Stowarzyszenie działamy na prawie państwowym, składającym się z katolików świeckich. Jako organizacja pozarządowa o inspiracji katolickiej w naszych działaniach kierujemy się pobudkami płynącymi z nauczania Świętego Kościoła Katolickiego oraz wskazaniami wynikającymi z dekretu soborowego Apostolicam Actuositatem o apostolstwie świeckich.

Cele statutowe

Statutowym celem naszej działalności jest pielęgnowanie chrześcijańskich wartości i tradycji narodu polskiego, propagowanie i ochrona kulturalnej spuścizny cywilizacji chrześcijańskiej, a także obrona wartości chrześcijańskich oraz zasad moralnych w życiu społecznym i kulturalnym. W związku z tym, obok promowania podstawowych dla naszej cywilizacji wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością, w naszej pracy stajemy często w ich obronie. Staramy się to czynić po przez działalność społeczną, oświatową, kulturalną, charytatywną i edukacyjną.

Jako katolicy świeccy prowadzimy naszą działalność w oparciu o doktrynę Świętego Kościoła Katolickiego i nie mamy żadnych związków z innymi wyznaniami.

Celem Instytutu i Stowarzyszenia jest obrona zasad chrześcijańskich w życiu publicznym. Promujemy i bronimy – podstawowych dla cywilizacji chrześcijańskiej! – wartości związanych z tradycją, rodziną i własnością. Czynimy to poprzez działalność społeczną, religijno-oświatową, kulturalną i charytatywną. – Od początku przyświeca nam hasło „Przebudźmy sumienia Polaków” mówi prezes Olejniczak.

Charakter działalności

Nasza działalność ma charakter niezarobkowy (jesteśmy organizacją non profit) całkowicie finansowaną z datków dobrodziejów Instytutu. Środkiem do pozyskiwania darczyńców i przyjaciół są tzw. akcje mailingowe w formie listów. Tego typu działalność oparta jest o najlepsze wzorce stosowane przez bliskie nam ideowo stowarzyszenia, takie jak włoskie Luci sull’Est (Światło na Wschód) czy francuskie „Droit de Naitre” (Prawo do Narodzin).

W roku 2002 w trosce o chrześcijańskie dziedzictwo Europy, Instytut im. Ks. Piotra Skargi wraz z zaprzyjaźnionymi organizacjami katolików świeckich z Francji, Włoch, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii i Austrii powołał Federację Pro Europa Christiana z siedzibą w Strasburgu, której celem jest promowanie wartości i zasad moralnych wypływających z Chrześcijaństwa wśród narodów Europy, a w szczególności wśród młodzieży.

Służą temu liczne spotkania edukacyjne, sympozja, szkolenia i wykłady zarówno w kraju, jak i za granicą.– W naszym kraju są to dziesiątki programów edukacyjnych, skierowanych głównie do młodzieży męskiej. Wystarczy wymienić Sekcję Rycerską Lepanto, Krucjatę Młodych, Akademię Niepoprawną Politycznie czy regularne spotkania formacyjne w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu. Naszą ambicją, jako twórców tych inicjatyw, jest formacja młodych mężczyzn w duchu rycerskim. Nastawienie na szlachetną służbę dobru, w obronie Kościoła, wiary, cywilizacji chrześcijańskiej oraz słabych i bezbronnych – wyjaśnia Arkadiusz Stelmach, członek Zarządu IESiR.

Możliwość wsparcia

Ty też możesz wesprzeć naszą działalność.

Prześlij swój datek na poniższe konto:
Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28, 31-064 Kraków
Bank:
Invest Bank S.A. Odział Kraków
ul. Garbarska 9, 31-131 Kraków
Nr konta: 81 1680 1062 0000 3000 0523 9205
numer SWIFT: IVSEPLPP